alt text

J a k o b s t a d s n e j d e n s  S l ä k t- o c h B y g d e f o r s k a r e  r.f.

                    

Större bild
På april månads möte (23.4)
tog Gunda Öman oss
 med till de tolv olika gårdsgrupperna i Lepplax

Föreningen kommer att byta till JNT:s server för hemsidan. Tillsvidare testas hemsidan på den nya adressen: 
http://www.multi.fi/jbs/index.htm

Vänligen prova den nya adressen och meddela om du hittar fel, något underligt eller ngt som saknas: alfblomqvist@gmail.com

Årets infobrev finns också här!

Antavlor på DVD finns att köpa för 20 EUR/st.

Dejouringen är avslutad för våren. 

Uppgifter om renskrivna tingsprotokollen för Pedersöre och Jakobstad  finns här. Det finns två olika DVD att beställa till priset 25 EUR / st.

Släkt och Bygd-uppgifter finns här!

Senast ändrad: 20.08.2014

 

Siluett                            Pinnonäsgatan 28B, 68620 Jakobstad