alt text

J a k o b s t a d s n e j d e n s  S l ä k t- o c h B y g d e f o r s k a r e  r.f.

                    

Större bild
På april månads möte (23.4)
tog Gunda Öman oss
 med till de tolv olika gårdsgrupperna i Lepplax

Föreningen kommer att byta till JNT:s server för hemsidan. Denna hemsida slutar troligen att fungera i slutet på september.

Ny hemsida finns på http://www.multi.fi/jbs/index.htm  

Senast ändrad: 08.09.2014

 

Siluett                            Pinnonäsgatan 28B, 68620 Jakobstad