alt text

J a k o b s t a d s n e j d e n s  S l ä k t- o c h B y g d e f o r s k a r e  r.f.

                    

Stor bild
På julfesten 11.12.2013 berättade Max Wester om olika original
i Österbotten från sin bok.

På månadsmötet 23 april håller Gunda Öman ett anförande.

Dejourer finns torsdagar i verksamhetsutrymmena.

Uppgifter om renskrivna tingsprotokollen för Pedersöre och Jakobstad  finns här.
Det finns två olika DVD att beställa till priset 25 EUR / st.

I
nnehåll
för Släkt och Bygd - beställ önskat(de) nummer här
Årets Släkt och Bygd har utkommit, kostar 15 €.

Dödsannonser finns tillgängliga i föreningens nya dator - tack vare Håkan Sjö.

Senast ändrad: 2.4.2014

 

Siluett                            Pinnonäsgatan 28B, 68620 Jakobstad