FÖRENINGENS BIBLIOTEK 1.9.1999


 

Skrifter och publikationsserier:

Pargas Hembygdsförenings publikationer:

1 Pargas Hembygdsförening 1928-78

2 Kyrkomalmen, Rainer Fagerlund, 1979

3 Houpblaanda om Pargas, red. R.Fagerlund, 1980

4 Skyttala, red. R.Fagerlund, 1981

5 Museerna på Gamla Malmen, red.R.Fagerlund, 1982

6 Beskrifvning över Pargas socken, S.Elmgren, 1983

7 Gustav Wilhelm Finnberg, Rolf Nummelin, 1984

8 Våra rösgravar, Ragnar Nyberg, 1984

9 Plock ur Pargas historia, red.R.Fagerlund, 1986

10 I kronans tjänst, Sixten Blomqvist, 1988

Pargas släktforskares publikationer:

1 Släkten Laurén 200 år i Pargas, Åke Johansson & Björn Rönnlöf 1993

2 Pargasbönder i 1540-års jordabok, Bengt Forss 1994

3 Utrikes Atuh, Göran Silander 1994

4 Gravinventering över Pargas gamla kyrkogård, Erik V. Johansson 1995

5-9 Magerstan 1995 - 1999

Genealogiska Samfundet i Finland:

Årsskrift VI 1922

Årsskrift XVI 1932

Årsskrift XXXVIII 1965

Årsskrift 40 1973

Årsskrift 41 1979

Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland:

ccv Finlands svenska folkdiktning II, Sägner, V.E.V.Wessman 1928

252 L.Meckelin, S. Nordenstreng

257 En gammal akademisk släkt, Hugo Lagus

309 Lars Gabriel von Haartman, L.G. von Bondsdorff

320 Historiska och litteraturhistoriska studier 24, redaktionskommitté

353 Hugo Pipping, Olav Panelius 1955

355 Magnus Gottfrid Schybergson, C.M. Schybergson 1956

414 Hjalmar Neiglick, Olof Mustalin 1966

440 Jacobina Charlotta Munsterhjelms dagböcker 1799-1801,B.Lönnqvist 1970

491 Hugo E. Pipping, Göran Stjernschantz 1980

514 Mirjam Irene Tuominen, Ghita Barck 1983

541 Ortnamnen och den svenska bosättningen på Åland, Lars Hellberg 1987

545 Frivilligt Jämlikt Samfällt, föreningsväs. utveckling i Finl., Henrik Stenius 1987

546 Kustbygd och centralmakt 1560-1721, 1987

552 Närpesdialekten på 1980-talet, Ann-Marie Ivars 1988

560 Historiska och litteraturhistoriska studier, redaktionskommitté 1990

564 Räkneramsor bland finlandssvenska barn, Carola Ekrem 1990

565 Namn på åkrar, ängar och hagar, Gunilla Harling-Kranck 1990

567 Finska kadettkåren 1887-1903, Carl Enckell 1990

576 Magdalena på Källebro, Ann-Mari Häggman 1992

585 Sockneboarne, herrgårdskultur i Savolax 1790-1850, Anna-Maria Åström 1993

606 Åttio år Edit Södergran, verk och reception, Carita Backman och Siv Storå 1996

608 Historiska och litteraturhistoriska studier, Johan Strömberg, Henrik Svan 1997

Finlands adelsförbund

Årsskrift II 1927, III 1928

Släktböcker:

Alvar Renqvistin sukuperä, Osmo Durchman 1928

Frälsesläkter i Finland, Jully Ramsay 1911-

Nagu-släkten Lindell med sidogrenar 1540-1995, Thomas Wihlman

Rakuuna Matts Lustigin ja Maria Simontyttären jälkel. 1718-1981, Antti Tuomi-Nikula 1981

Släktbok, Alte Wilskman 1916

Släktbok ny följd III: 1, svenska litteratursällskapet i Finland 1982

Släktbok ny följd III: 2-3, svenska litteratursällskapet i Finland 1989

Släkten Haals från Säka, Karleby

Släkten Lindberg från Nagu, kopia av särtryck, Åke A Hertzberg

Svenska adelns ättartavlor 1925-1936, Gustav Elgenstierna, 9 band

Uppslagsverk och kalendrar:

Bonniers 3-bandslexikon; del 1-3

Finlands adelskalender 1932, 1953, 1959

Finlands Statskalender, 1897, 1964, 1965, 1967, 1968, 1970, 1975, 1992

Kuka Kukin on, 1960, 1964, 1966, 1974

Stora Focus 1 - 15

Årets Focus 1986

Suomen Valtiokalenderi ,1975

Vem och Vad; 1920, 1926, 1936, 1941, 1948, 1957, 1962, 1970, 1975, 1992

Handböcker:

Allmänna folkräkningen XI 1960-1965, Finlands officiella statistik;

Arkistotiedote 2.1988, Valtionarkisto

Det finlandssvenska nationalbiblioteket, Olof Mustelin,1973

Emigrantforska steg för steg, Per Clemensson 1996

Finska Hushållningssällskapets arkiv, ÅA:s bibliotek, stencilserie 2, Svea Wiitanen, 1972

Katalogregler för svenska bibliotek, Sveriges Allmänna biblioteksför. handb. 6, 1934

Koti- ja kotiseutuarkiston opas, Suomen kotiseutuliitto, 1991

Kuka tutkii mitä? - Vem forskar vad? 1996

Miscellanea Bibliographica XI, 1971, Helsingfors universitetsbibl. skrifter 35

Ordbok för släktforskare, Henrik Anderö 1994

Privatarkiven och de vetenskapliga biblioteken; ÅA:s bibliotek, skrifter 8, Olof Mustelin, 1972

Rättshistoria för släktforskare, Barbro Nordlöf 1994

Sukututkimuksen käsikirja, Rauno Luttinen & Marjo Hyppönen

Tutkijaluettelo, Turun Sukututkijat ry

Historik:

Pargas:

Det Brinner i byn!! Rainer Fagerlund och redaktionskommitté 1998

Folkskolan i Pargas, Aron Stenvall, 1934

Gå på Arbis, Mariella Lindén 1997

Med bogser och pråmar, Fritz Nordström 1998

Pargas Kalkbergs Ab 1894-1948, 1948

Pargas krigsveteraner - Paraisten sotaveteraanit 1967-97, Göran Grönroos 1998

Pargas köpingsfullmäktiges protokoll 1952-74

Pargas Sparbank 1982

Pargasbygdens historia, del 1 - 4

Upp ur berget, Parteks historia, Kerstin Smeds 1998

Till sidans början / slut

Åboland & Nyland:

Berättelser från Billnäs, Alf-Erik Helsing 1986

Boken om Åboland, Åboländska lärarföreningarna,1954

Boktryckarkonsten i Gamla Åbo, 300-års jubileet, 1942

Bouppteckningar i Borgå stad 1740-1800

Byggnadskultur och kulturlandskap i Hangö 1989

Centrallaboratorium Ab 50 år, Anna Grönvik, 1966

Degerby 1944-1956-1996 (Porkkala) 1996

Den svenska ungdomsrörelsen i Västra Finland 1888-1908, John Hedberg

Dragsfjärds ungdomsförening 1897-1997 100 år 1997

Ekenäs stad och bygd III, Jonatan Reuter 1991

Ekenäs stad och bygd IV, Jonatan Reuter 1992

Ekenäs stad och bygd V, Jonatan Reuter 1993

En akademisk boktryckardynasti i Åbo, Acta Academiae Aboensis, S Dahlström 1940

En bok om Houtskär, historik del I 1997

Fem sparbanker i Åboland, Anders G Lindqvist

Folkskolmötet i Åbo 11-13 juni 1914

Fruntimmersföreningen i Åbo 1849-1949, Einar Holmén

Fångster i tidens ström II, Kimitobygdens hembygdsförening 1990

Genom ett sekel, Åbo Underrättelsers redaktionskommitté,1924

Hangö badanstalt 1879-1939, m.m., Birigitta Ekström & Marketta Wall 1994

Hangö i tiden 1890-1899

Hangö i tiden 2 1900-1909

Hangö i tiden 3 1910-1919

Havet förenar, Martin Öhman 1995

Karis kyrka och församling 1725-1865, Lars Back 1994

Kimitobygdens historia, del 1, Tidsåldrar och öden, Gabriel Nikander 1944

Kimitobygdens historia II

Kimitoön, en regionalgeografisk analys, Matti Tikkanen & John Westerholm 1992

Männen på lejdaren, Martin Öhman 1996

Snappertuna, en kustbygds hävder I, Henry Rask 1991

Skeppsbefälhavarföreningen i Åbo 75 år, 1943

Skärgård, Henrik Cederlöf 1994

Till flydda tider, Jeja Roos 1944

Turun seitsemän vuosisataa, Eero Kuparinen 1984

Tusen öar, Nagu och Korpobors hembygdsförening i Åbo minnesskrift 1938

Visor från Åbolands skärgård, Anne Bergman 1996

Vårdö, Stig Jaatinen 1994

Åbo stads historia, 1600-1721 Andra bandet, Raimo Ranta

Finland, övrigt:

Bondekungar och vanligt folk,

Bouppteckningar i Borgå stad 1740-1800

Den österbottniska byn, hembygdsför. för sv. österbottn. i Hfors 1943

Det började med järnvägen, Alf-Erik Helsing 1995

Dialekten i Ålands nordöstra skärgård, Eva Sundberg 1993

Elysium Wiburgense, Stig Jaatinen 1997

En Öst-Åländsk skärgårdsby, Lappo i Brändö, Karl Nordberg m.fl. 1995

Explosiva linser i två kulturer, Eino Nivaja 1997

Facklan brinner (arbetets vänner huvudföreningen 100 år), Kai Brunila 1990

Finlands historia, särtryck:

Medeltiden, Lena Törnblom 1992

Den äldre vasatiden, Rainer Fagerlund 1993

Frihetstiden och gustavianska tiden, Kurt Jern 1993

Stormaktstiden, Nils Erik Villstrand 1993

Finländsk folklore, Otto Andersson 1967

Finlands svenska folkdiktning IV, Gåtor

Folkkalender V, 1915

Fyrtio år svensk politik i Finland, W.E.Nordström, 1946

Haastajan kasvu, sata vuotta sosiaalidemokratia Hangossa, Timo Hyvönen 1995

Hemman och bönder, Johannes Åbonde 1972

Huvudstadens hjärta, Alexandra Ramsay 1993

I Kumlinge prästgård, Ingrid Qvarnström 1945

m/s J.L.Runeberg, ett fartygsporträtt, Thure Malmberg 1992

Jungfrudansen, Agnes Rask 1982

Karleby sockens historia I, 1967

Kniven och ringen, berättelser från vikingatid, Yvonne Hoffman 1992

Luvian saariston autioitumisesta 1850-1980; Satakunnan museon julkaisuja 7/1989

Minnen från Överby, Iris Falk 1995

Skärgårdsbor 1600-, 1700- och 1800-talen, Beatrica Moring 1994

Skärgårdsforskning 1978, Svenska Kulturfondens skrifter

Ung i hundra år, den finlandssvenska ungdomssföreningsrörelsen 1888-1988

Utsikter från ett torg, Ville Zilliacus 1992

Vasa Ångkvarn 1949-1949

Vidgade vyer - raserade gränser, finlandssvensk radio & TV i 70 år, Jan-Erik Wiik 1996

Wågen skall den heta, kanotklubben Wågen 1946-97, Bo-Eric Forstén 1997

Vår skola 125 år, svenska skolan för synskadade1990

Öar som vill, My Lindelöf 1988

Till sidans början / slut

Sverige:

Bland bergsmän & bruksfolk, Sveriges släktforskarförbunds årsbok 1991

Båtsmän, ryttare & soldater, Sveriges släktforskarförbunds årsbok 1988

Svenska Folkets historia 9/ Gustav V, 1961

" " 11/ Kung och folk, Gustaf VI Adolf, 1962

" " 13/ Dag Hammarskiöld 1-2, 1961

" " 14/ " " 3-4, 1962

Svenska Folkets underbara öden, Carl Grimberg:

I Forntiden och medeltiden, 1923

II Äldre Vasatiden, 1924

III Gustav II Adolf, Kristinas och Karl X Gustavs tid, 1923

IV Karl XI:s och Karl XII:s tid tom år 1709, 1920

V Karl XII:s tid från 1710 och den äldre frihetstiden, 1925

VI Frihetstidens höjdpunkt och slut 1939-1772, 1922

VII Gustav II:s och Gustav IV Adolfs tid 1772-1809, 1925

VIII 1809 års män, Karl Johans och Oskar I:s tid och vårt näringsliv

och kommunikationsväsen under teknikens tidevarv 1809-59, 1925

IX 1859-1923, 1924

Matriklar:

Skolmatriklar:

Broban 1883-1973

Evangeliska Folkhögskolan i Södra Finland 1954-55

Helsingin normaalilyseon matrikkeli (Norsen) 1887-196

Kemisk-tekniska fakultetens vid Åbo Akademi 1920-55 matrikel

Kårliv under 75 år, Johanna Aminoff-Winberg 1994

Lägre folkskolseminariet i Vasa, historisk matrikel 1915-1945

Medlemsförteckning, värme och sanitetstekniska för. i Finl. 1997

Nykarleby folkskolseminariums matrile 1873-1957

Privata Sv. Fruntimmersskolan/ Privata sv. Flickskolan i Borgå 1863-1919-1938, minnesskrift

Svenska Klassiska Lyceum i Åbo 1931-32

Turun kaupungin Ammattioppilaitos 1945-46, 1961-62, 1962-63, 1964-65, 1965-66

Turun lyseo 1903-53

Åbo Akademi 1918 - 1943, W.E.Nordström, 1945

Åbo Akademis tjänstemän 1918-1968, Sundman C-E,1968

Åbo Akademis lärare och tjänstemän 1968-1978, Sundman C-E,1978

Åbo Nation 1906-1956 - historik och matrikel, Ruben Jansson, 1956

Åbo Navigationsskola och navigationsinstitut 1813-1936

Åbo svenska flicklyceum 1960-61

Åbo Svenska Samskola 1888-1938, Matrikel över lärare och elever, 1939

Åbolands Yrkesskola 1962-87, Kurt Westerholm

Yrkesmatriklar:

Akademiska sångföreningen 1838-1938

Diplomingenjörer och arkitekter 1948, 1965, 1973 och 1982

Ekonomimatrikkeli 1960 och 1985

Finlands högskoleingenjörer och arkitekter 1956

Liikejohtajat/ Affärsledare 1977

Matrikkeli sairaanhoitajista ja kätilöistä 1971

Oppikoulujen opettajat/ Läroverkslärarna 1967

Seurakuntien ja papiston matrikkeli 1953

SOK-Osuuskauppojen liikeenjohtajat r.y:n jäsenistö 1977

Suomen agronomit/ Finlands agronomer 1853-1941

Suomen apteekkari / Finlands apotekare 1937, 1954 och 1964

Suomen hammaslääkärit/ Finlands tandläkare 1960

Suomen kirkon matrikkeli/ Matrikel över Finl. Ev-Luth.kyrka 1963

Suomen lakimiehet/ Finlands jurister 1926 och 1949

Suomen lääkärit 1940, 1962 och 1977

Suomen metsäteknikor/ Finlands forsttekniker 1876-1949

Suomen poliisipäällystö 1966

Suomen rakennusmestariliiton matrikkeli III 1954

Suomen sähköinsinöörejä/ Finlands Elektroingenjörer 1962

Suomen teologit/ Finlands teologer 1982

Sähkömatrikkeli/ Elmatrikel 1980

Yhteistoiminnan väkeä, Andelsfolk 1960 och 1970

Yhteistoiminnan väkeä, Pellervoseura 1950

Till sidans början / slut

Övriga matriklar:

Kuntatieto alueosa 1/74, 1/75, 1977

Minä lapsena 1976

SF-caravan 1986

Siirtokarjalaisten tie I-IV ja osoitehakemisto

Spec Patriae MCMLVII 1958

Suomalaisia karjataloustilat I och II

Suomalaisia Maatiloja, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala

Suomen omakotiasutus - Finlands egnahemsbebyggelse

I Hämeen lääni

V Kymen, Mikkelin lääni

Satakunta

Uusimaa

Varsinais-Suomi, Åland

Suomen palotorjunta, Uudenmaan ja Kymen lääni 1977

Suomen palotorjunta, Hämeen lääni, Turun ja Porin lääni 1978

Suomen pienviljelijät, Häme

Suomi käsikirja 1968

Suuri kansalaishakemisto I 1966

Suuri kansalaishakemisto II 1966

Suuri kansalaishakemisto III 1966

Suuri maatilakirja - Lantgårdar i Finland

II Turun ja Porin lääni, Satakunta, Ahvenanmaa

IV Kymen, Mikkelin lääni

Suuri metsäkirja

II Hämeen, Keskisuomen lääni

Vihkiparit 1967, 1969, 1972, 1974, 1975, 1977

Vår hembygd Åbolands skärgård 1995 I-II

Krigslitteratur:

Finska kadettkåren 1812-1912, del I och II

Isänmaan puolesta talvisodan 1939-40 kaatuneiden ups. elämänker.

Kadettiupseerit 1920-1970

Lotta Svärd, Etelä-Suomi

Lounais-Suomen saknarivainajain muistojulkaisu 1939-40

Nyuppsatta truppförband i Finland 1770-1808, C.G.Aminoff

Skyddskårerna i Åbolands skyddskårsdistrikt & Åbolands Lotta Svärd 1918-28

Suomen armeijan upseeristo m.m. 1718-1810, Kaarlo Wirilander 1953

Suomen armeijan upseeristo m.m. 1812-1871, Kaarlo Wirilander 1985

Suomen armeijan sotilasvirkamiehistö 1812-1871, Kaarlo Wirilander 1975

Suomen Upseeristo 1700-luvulla, Kaarlo Wirilander 1950

Suomalainen reservin upseeri del I

Suomalaisen reservin upseeri del II

Suomalainen reservin upseeri del III-IV

Suomen rintamamiehet 1. täydennysosa

Suomen rintamamiehet 8. täydennysosa

Suomen rintamamiehet Ps.Div.Ro-Rv.Pr.

Suomen rintamamiehet 1939-45 1 Div.

Suomen rintamamiehet 1939-45 4 Div.

Suomen rintamamiehet 1939-45 5 Div.

Suomen rintamamiehet 1939-45 17 Div. 15 Pr.

Suomen rintamamiehet 1939-45 MIP

Suomen rintamamiehet 1939-45 PM (Päämaja)

Suomen sankarivainajat 1939-1945, Turun ja Porin lääni 2 band

Suomen varusmiehiä, 1975

Vapautenne hinta, sodan 1939-40 sankarivainajat

Vi lever trots allt 1945-95, krigsinvalidernas brödraförb. Karisnejdens avd.Kurt Westerholm 1995

Politisk litteratur:

En förening och dess röda hus, Alf-Erik Helsing

En såg sig om och vände, en berättelse om den röda regeringen, Anna-Lisa Sahlström 1995

Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden, Johanna Aminoff-Winberg 1995

Fyrtio år, svensk politik i Finland, W.E.Nordström 1946

Gustaviansk politik i Finland, Gabriel Nikander 1958

Hjalmar Procopé, en politisk biografi, Magnus Lemberg 1989

Jan-Magnus Jansson - ett multiporträtt, Erik Allardt m.fl. 1989

Kapten Berndt Godenhjelm och hans barn, Berndt Godenhjelm 1990

Men Marx menade motsatsen, Leif Salmén 1996

Svenska folkpartiet I 1906-17, Göran von Bondsdorff 1956

Svenska folkpartiet II 1917-29, Göran von Bondsdorff & Frank Jernström 1984

Svenska folkpartiet 1930-39, Henrik Schauman & Patrik Lilius 1992

Svenska folkpartiet 1956-70, Göran von Bondsdorff, Henrik Ekberg 1997

Memoarer och biografier:

Alexis Kivi, Erik Ekelund 1966

Anders Svedberg, J.J. Huldén 1932

Arvet från Bysans, Henrik Zilliacus 1989

Berättelser om mig och andra, Lars Huldén 1992

Carl-Rudolf Gardberg, Olof Mustelin 1973

De andra och det annorlunda, svenska folkskolans vänner, Bo Lönnqvist 1996

Den svenske Runeberg, Karl O. Nordling 1988

Den unge Gabriel Nikander, John Gardberg 1963

Emma Irene Åström, Alfons Takolander 1922

En man från Viborg, Kerstin Hellström

Erik Bryggman, särtryck ur Finländska gestalter IV, Anna-Lisa Stigell

Erik Ekelunds tryckta skrifter 1917-1969, Acta Academiae Aboensis, Svea Wiitanen

Farbror Hermans livsverk lever, stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 75 år, 1993

Festskrift, Curt Olsson 70 år, till presidenten i Högsta Domstolen 1989

Filosofer, forskare och filurer ur geologins historia, Nils Edelman 1994

Finländska gestaler V, 1966

Finländska gestalter XI, 1976

Fyrklövern, Helmer Lindholm och Lars Åkesson 1989

Fäder och döttrar, Kerstin Lindman-Stafford 1986

Gabriel Lagus I, Olaf Holmén 1919

Glimtar, Oleg Farergé 1990

I bygdens tjänst, Radio västnyland 50 år, Bengt Bergman 1997

I egna ögon- och andras, Rolf Lagerborg 1942

Igor Sandman 1889-1964, Nils-Erik Nykvist 1998

Johan Kemp, C.M. Schybergsson 1942

Johannes Sundwall, Societas Scientarium Fennica, årsbok, Rolf Westman 1970

Kustaa Hiekka 1855-1937, K.V.Niemi 1951

Min far J.A.Eklund, Harald Eklund 1948

Professor Anders Johan Ståhl 1764-1844, Arne Holmberg 1963

Prosten K.Th.Grönstrand, en människa och ett tidsskede, Kurt Pateu 1942

Resans början, barndoms- och tonårsminnen, Philip Hildén 1992

Självbetraktelser, Marcus Aurelius 1953

Stimulerande duster, Helge Nyman 1995

Theodor Sederholm, Olof Mustelin 1966

Ting, rum och barn, Kansantieteellinen arkisto 38, Bo Lönnqvist 1992

Vetenskapliga studieresor från Finl. till Kontinenten u. 1800-talet, särtryck, Olof Mustelin, 1970

Wördiga prostar och andra

Religiös litteratur:

Hemåt, Evangelisk Kalender för 1911

Judas Iskariot samfundets årsbok 1987, Lars Huldén

Psalmer -83, 1984

Poesi:

Ljuset och leran, dikter 1971-91, Peter Sandelin

Notvarp en åboländs antologi, Ole Torvalds 1980

Resedikter, Lars Huldén 1987

Övrigt:

Det himmelska ljuset, Carl-Gustaf Lilius 1994

Ett sätt att räkna tiden, Solveig von Schoultz 1989

Ett tänkande rö, Nils Erik Wickberg 1985

I orosmolnens skugga, en skrivarantologi 1990

Maitten ja merten takaa, Eero Kuparinen 1986

Medeltida Uppsalabibliotek , del I, Tönnes Kleinberg 1968

Månvass, Kurt Högnäs 1992

Nordisk vistradition, den episka visan 1994

Särtryck ur Biblis, Föreningen för bokhantverk 1968

Till saknadens lov, Mikael Enckell 1988

Åhrsens fyra tijder, Ragnar Finnäs 1966

Alaska 1, ryska tiden, K-G Olin 1995

Klippiga bergen, K-G Olin 1998

Vad gjorde farfar i Klippiga bergen, register 1998

Tidskrifter:

Aninkainen, Åbonejdens släktforskares tidskrift

Esivanhemmat/ Förfäderna, Åbo släktforskares publikationer 1987-1994

Genos, tidskrift utgiven av Genealogiska Samfundet i Finland

1966/nr4 - 1987/nr1-3, 1988-1992, 1996-forts.

Genos 1930-59, register

Släkt och Hävd 1961-1970, 1973-76, 1979-80, 1983, 1986-87, 1991-92, Terjärvs släktforskares publ.

Släkthistoriskt forum, Sveriges släktforskarförbunds tidskrift 1990-forts.

Sukutieto, Datateknik för släktforskning rf: tidskrift 1990-1999

Svenska Folkskolans Vänners kalender 1908-10, 1911-13, 1914-16, 1928, 1937-63, 1965-70,

1972-79, 1981-83, 1985-98

Svenska Folkskolans Vänners skrifter 1929-44, 1965-71

Vasanejdens släktforskares Årsbok 1/-85, 2/-86, 3/-87, 4/-88, 5/-89, 6/-90, 7/91, 8/-92, 9/-93, 11/95-96