KIRJASTO


Etusivu
Yleistä
Hallitus
Säännöt
Myyntituotteet
Aikataulut
Liittymislomake
Julkaisut
Sukujotos
Kirjasto
Linkit
Palaute

 

 

Yhdistyksellä on oma kirjasto, joka sijaitsee Rovaniemen kaupunginkirjaston tutkijahuoneessa. Siellä on mm. Suomen sukututkimusseuran vuosikirjoja, paikallishistorioita, sukututkimussanastoja sekä runsaasti Oulun Sukututkimusseuran julkaisuja. Osa tuotteista on lainattavissa, osa vain tutkijahuoneessa käytettävänä

Kirjastonhoitajana toimii Anneli Koskela

 1. Sukututkimus, yleistä
 2. Henkilöhistoria, matrikkelit ym.
 3. Historia
 4. Lähdejulkaisut, esipolvitaulustot
 5. Vuosikirjat
 6. Suomen Sukututkimusseuran Aikakauskirja Genos
 7. Sukututkimus-aikakauslehtien vuosikertoja
 8. Karttoja
 9. Esitelmiä ym.

 


1. Sukututkimus,  yleistä Tekijä, julkaisija Julkaisuvuosi
Asiakkaan opas, Kansallisarkisto toim. Juhani Saarenheimo 1994
Kunta- ja rekisterinpitäjäluettelo Väestörekisterikeskus 1995
Länsipohjan henkikirjat 1654-1695. CD-rom. Mossberg Kenneth 2002
Maakunta-arkistojen opas Valtionarkiston julkaisuja 1976
Maakunta-arkistojen opas Maakunta-arkistojen julkaisu 1995
Maakunta-arkistojen yleisluettelo Joensuu-Mikkeli. Luettelo Mikkelin maakunta-arkistosta myytävistä mikrokorteista 1992
Ruotsalais-Suomalaisen Laki-ja virkakielen sanasto Keisarillisen Senaatin komitea 1883
Sanasto Sukututkijoille Sointula Väinö 2003
Sukututkijan Sanasto Oulun Sukututkimusseura 1992
Sukututkijan tietokoneohjelmat Palander Seppo 2002
Sukututkimuksen alkeisopas Mäkelä Anneli 1988
Sukututkimuksen Käsikirja Rauno Luttinen, Marjo Hyppönen 1988
Sukututkimuksen perustieto Seppo Sampio 1986
Sukututkimussanasto Hase Erkki
Sukuviestin julkaisuja
1988
Suomalainen Sukuhakemisto Siwén Gunnar 1943
Suomen evankelisluterilaisen kirkon osoitehakemisto Kirkkohallitus 1995
Suomen kirkonarkistojen mikrokorttien luettelo 1996
Tietoja sukututkijoille –kansio 1999
Väestökirjanpito, videokasetti Laaninen Jouko 1997
Rovaniemen seurakunnan rippikirjat 1700-1816,  mikrokortit 1-23 2009
Suomen väestö Seppo Koskinen, Tuija Martelin, Irma-Leena Notkola, Veijo Notkola, Kari Pitkänen 1994
Suomen yleis- ja paikallishallinnon toimet 1560-1600 Kyösti Kiuasmaa 1962
Sukuhakemisto Suomen Sukututkimusseura 1992
Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja Knut Cannelin 1938
Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja Knut Cannelin 1945
Syyretki Pajalaan 2011, DVD-tallenne, pituus 36 min Olli Romakkaniemi 2011
Osoitehakemisto Posi- ja lennätinlaitos 1968

2. Henkilöhistoria, matrikkelit ym.
Helsingfors Lycei matrikel 1831-1889 Wanne Olavi 1953
Liber scholae wasensis 1722-1830 Wanne Olavi 1947
Matriculum Gymnasii Borgoensis 1725-1809 Lunelund-Grönroos Birgit 1946
Suomen 3.ruotujakoisen tarkk´ampujapataljoonan päällystö 1854-1868 Oulun Sukututkimusseura
Backström Åke
1991
Vaasan lukio 1844-1872 Wanne Olavi 1963

3. Historia
Pohjoisen Tornionlaakson oloista Laestadiolaisen herätysliikkeen alkuajoilta Martti E. Miettinen

1943

Norrbotten , del I Skilda författare 1921
Norrbotten, del II Skilda författare 1921
De Svenska fjällapparna Ernst Manker 1947
Finnmarksamenens Nomadisme II Olnur Vorren 1962
Samerna - ett folk i fyra länder Lars Svonni 1976
Kriget i Östersjö - Proviserna 1655-1661 Rainer Fagerlund 1979
Nordkalotten i en skiftande världkulturen utan gränser och stater over gränser Kyösti Julku 1988
Norrland, - Natur, befolkning och näringar Geografiska Förbundet
Finnkolonisationen inom Ångermanland, södra Lappmarken och Jämtland Richard Gothe
Aiwan kowa tapaus Kylliäinen Mikko-Puro Ritva 1996
Auttin suku –kansio Harju-Autti Arto 1997
Birkarlar och birkarlarsläkter i Tornedalen, Tornedalica 1 Wahlberg Erik
Entisiin Tornion ja Kemin Lapinmaihin kuuluneiden alueiden maa- ja vesioikeuksista Juha Joona

2006

Kemin käräjät 1717 Jarhi Simo  2002
Lukkarinkoulusta Yliopistoon. Muisteluksia Rantaviiriltä Lapin Yliopisto
ikääntyvien yliopisto
2001
Maanmittaus Suomessa 1633-1983 Maanmittaushallitus 1983
Paltamon seurakunnan historia Keränen Jorma 1999
Patokosken kylähistoria Mäkelä Tuulikki , Hirttiö Tuomo, Hirttiö Irja, Kotivuori Hannu, Torvinen Arvo  2002
Rovaniemen seurakunta 350 vuotta Pulkamo Seija 1982
Sukupiiri; Alarik G. Castrenin ja Johanna S Laguksen jälk. Soininvaara Heikki  1982
Suomussalmen seurakunnan historia R. Calamnius 1912
Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty Vahtola Jouko 1980
Turjanmeren maa, Petsamon historia 1920-1944 Vahtola Jouko, Onnela Samuli 1999
Unarin maakirjakylän ensimmäiset uudisasukkaat Ylitalo Jaakko  1980
Ur Norbottens finnbygds historia Tenerz Hugo 1962
Uuden maan rakentajat Tommola Esko  1989
Virroilta ja vaaroilta Mönkkönen Mauri  2003
Heimosukukirja Muurolan ja Rovaniemen suvuista. CD-rom Peteri Leevi 2006
Tapion Kylähistoria; Kuvakivestä nousukauteen Matti Vitikka 2008
Kadonnet kylät - elävät suvut Pentti Kortelainen 2008
Eräs selviytymintarina; Posiolaista elämää Reino Hämeenniemi
Heikkiläläisiä  Heikki Annanpalo, Heikkilän sukuseura r.y 2009
Historioitsija, -taaksepäin katsova profeetta. Mauno Jokipiille omistettu 1984
Jatuli XXX Kemin Kotiseutu- ja Museoyhdistys 2008
Suomalaiset Jäämeren rannoilla, Kveeniseminaari 9.- 10.6.1980 Rovaniemellä Maija-Liisa Kalhama 1982
Vaalajärvi, -metsälappalaisten Pumpanen Paula Alajärvi 2006
Väestöllinen muuntautuminen Suomessa Väestöpoliittisen Tutkimuslaitoksen julkaisuja A 13. Aarno Strömmer 1969
Heimosukukirja, CD-rom Leevi Peteri 2011
Nikupeteri-Karilan suvun Amerikan seikkailut Reijo K. Luostarinen, Nikupeterin sukuseuran julkaisuja 1
Kemin asutuksen historiaa, sivuja 418 Martti Helistö, Kemin Kotiseutu- ja Museoyhdistys 2001
Iin historiaa, moniste Pauli Kaisto
Suur-Iin historia 1870-1925, sivuja 592 Raili Rytkönen 1989
Pirkkiön Historia; Pirkkiön kylän ja Alatornion seurakunnan vaiheet. Sivuja 242 Sanna Eskola, Seija Jalagin, Kaisu Sarkkinen, Sirpa Tuomivaara 1993
Kun vielä jäheillä seelattiin; Kuivaniemen talonpoikaispurjehduksesta, sivuja 95  Väinö Komu 1999
Kemin ja Tornion vanha raja, sivuja 118 Kyösti Julku 1991

4. Lähdejulkaisut, esipolvitaulustot
Avioliittokuulutuksia Pohjois-Pohjanmaalta 1733-1739 Oulun Sukututkimusseura 2002
Avioliittokuulutuksia Pohjois-Pohjanmaalta 1740-1748 Oulun Sukututkimusseura 2002
Esipolvihakemisto 1 – Kainuu Anna ja Olavi Tervo. Oulun Sukututkimusseura 1998
Esipolvihakemisto 2 – Kainuu Oulun Sukututkimusseura 2000
Esipolvihakemisto 3. –Pudasjärvi Oulun Sukututkimusseura 2003
Esipolvitaulusto 1 Peräpohjolan Sukututkijat ry 1996
Esipolvitaulusto 2 Oulun Sukututkimusseura 1989
Esipolvitaulusto 2 Peräpohjolan Sukututkijat ry 1999
Esipolvitaulusto 3 Peräpohjolan Sukututkijat ry 2003
Hiitola, syntyneet ja kastetut 1690-1780 Hannu Lähde, Karjala-tietokanta  1999
Hiitola, syntyneet ja kastetut 1781-1850 Hannu Lähde, Karjala-tietokanta  1999
Kajaanin, Paltamon ja Sotkamon seurakunnissa avioliittoon kuulutettuja 1733-1748 Vaarnanen Jukka, Sarkkinen Timo. Oulun Sukututkimusseura 1992
Lapin evakuointi-käskyt 1944, CD-rom 2005
Lapin väestön evakuointi 1944-1946 Osmo Kurola 2002
Lapin väestön evakuointi 1944-1946. Kansio Osmo Kurola 2002
Lumijoen rokotusluetteloita 1811-1903 Kesti Paula, Kuorilehto Markku, Sarkkinen Timo, Oulun Sukututkimusseura 1991
Lumijoen seurakunnassa kuolleita 1825-1866 Oulun Sukututkimusseura 1989
Muurolan ja Jaatilan kylien talot, Lrovaniemi Ilkka Vääti 1992
Paltamon seurakunnan rippikirja 1731-1737 Vaarnanen Jukka, Sarkkinen Timo. Oulun Sukututkimusseura 1993
Paltamon seurakunnan rippikirja 1738-1744 Eila Penninkilampi. Oulun Sukututkimusseura 1998
Rovaniemen kylien asutushistoria 1700 luvulta 1900 luvun alkuun Matti Enbuske 2000
Rovaniemen pitäjän tilaluettelot 1600 luvulta vuoteen 1880: Matti Enbuske 2000
 • OUNASJOKI
 • ROVANIEMI
 • KEMIHAARA
 • KORKALO
 • MUUROLA
 • JAATILA
Rovaniemen seurakunnan rippikirja 1700-1707 Koskinen Timo.
Peräpohjolan Sukututkijat ry
1998
Rovaniemen seurakunnan rippikirjat 1700-1740 Väätti Ilkka, Koskinen Timo. Peräpohjolan Sukututkijat r.y. 2006
Saarenkylän talot, Rovaniemi Väätti Ilkka  1995
Snellmanin päivän, 12.05.1906, nimenmuuttoja Moniste 2004
Sotkamon seurakunnan rippikirja 1683-1697 Vaarnanen Jukka.
Oulun Sukututkimusseura
1991
Sotkamon seurakunnan rippikirja 1698-1711 Vaarnanen Jukka.
Oulun Sukututkimusseura
1991
Sotkamon seurakunnan rippikirja 1728-1734 Vaarnanen Jukka, Sarkkinen Timo. Oulun Sukututkimusseura 1992
Sotkamon seurakunnan rippikirja 1729-1734 Vaarnanen Jukka, Sarkkinen Timo. Oulun Sukututkimusseura 1993
Suomalainen Wirallinen Lehti
Suomen sodasta 1809 kotiutetut Onni Korkiakangas 1994
Tyrnävän seurakunnan rippikirja 1703-17088.3.2005 Kuorilehto Markku, Sarkkinen Timo, Seppälä Arto. Oulun Sukututkimusseura
Tyrnävän seurakunnan rippikirja 1709-1714 Oulun Sukututkimusseura 1999
Vanhan Korkalon kylän talot, Rovaniemi Ilkka Vääti 1992
Tornion asukkaita 1621-1714 ja heidän jälkeläisiään A - J, osa I Juhani Mäkitalo 2005
Tornion asukkaita 1621-1714 ja heidän jälkeläisiään J - Ö, osa II Juhani Mäkitalo 2005
Ylivieskan Vähäkankaat Eeva Vähäkangas 1996
Morottajan suku Anja Akujärvi 1998
Hartikaiset, Honkaset, Ollikkalat CD-Rom Armi Harju 2008
Paavo Kortelainen, 16 taulua Armi Harju 2008
Simo Jaakonpoika Ollikkala; 744 taulua Armi Harju 2008
Harthin - suku, Uppsatser XII Helsingfors släktforskare r.f 1997
Samer för Oss I Odd Mathis Hetta 1976
Samer för Oss II Odd Mathis Hetta 1976
Fellmanit; Pappeja ja merenkulkijoita Kari Sarkkinen 2005
Haavikon suku 1655-2010 Pekka Haavikko 2010
Junturan suvun sukupuu Erkki Strengell
Kaheksan Eerikkiä ja Emänät Heikki Lampela 2007
Pallarin Heimo-veli Rovaniemeltä Hannu Pallari 2010
Suur-Ikaalisten Sukututkijat r.y. Ikaalisten vanhimman rippikirjan selväkielistetty versio 1998
Suur-Ruoveden vanhimmat rippikirjat; Kuru, Ruovesi, Virrat, Ähtäri Matti J. Kankaanpää 1983
Vihityt Karl Gustav:n seurakunnassa 1798-1820 Juhani Mäkitalo 2009
Kurola>Aunola, Johan Erikinpoika Kurolan jälkeläisiä Aarre Aunola 2006
Ahvenharju; Matti Antinpoika Anna Juhontytär jälkeläiset: Helimäki, Patomäki, Kuusiluoma- Viinamäki Armi Harju
Harju: Taavetti + Serafia ja jäkeläiset. Klack Emmanuel; esi-isiä jälkeläisiä Armi Harju
Paakkolanvaara, Martti Sunnari, Rantakokkila-Sandberg. Karila, Hast, Juntura. Armi Harju
Vanhempani Alma ja M.A. Vakkala ja suuri suku. Sivuja 204 Aino Haavikko 1998
Kemijokivarren sukuja I; Ylirombsi-Romsi-Jauho.  Sivuja 168. Pentti J. Jänkälä 2011
Okkos-kirja. Sukututkimus Sotkamon ja Kainuun Okkos-suvusta. Sivuja 672. Pentti J. Jänkälä 2012 
Pudasjärven Ojaloita Vuodesta 1548 nykypäivään. Sivuja 341. Matti Järvinen 2010
Kirvesmies Juho Petterinpojan Breilin suku. Sivuja 120. Timo Koskinen 2011
Lapinvouti Niilo Oravaisen jälkeläiset. 19 sukupolvea. CD-rom Margit Leinonen 2012
Johan Sigfridinpoika Ronkainen; s. 1670-1680 ja hänen jälkeläisensä yht. 1285 taulua. Sivuja 538. Veikko Ronkainen 2002
Olof Ollinpoika Ingerö, s. 23.11.1748 Rovaniemi, Autti ja hänen jälkeläisensä. yht. 1491 taulua. Veikko Ronkainen
Pehr Antinpoika Saarijärvi, s. 1728 Pudasjärvi, ja hänen jälkeläisensä.  961 perhettä. Sivuja 403. Veikko Ronkainen 2002
Karjalainen, Ruokamo, Jumisko Sukuselvitys 1662 - 2000. Sivuja 30. Sauli Jumisko 2004
Henrik Gabrielinpoika Maunun s. 1804 sukutietoa: Alajas, Alaperet, Hannila, Hast, Knuuti, Poikela, Saraste, Sunnarborg, Vyörykkä, Ylimaunu. Juuret Simossa ja Keminmaalla. Onni Ylimaunu 2003
Gabriel Gabrielinpoika Putaansuu eli Sunnarin s. 1799 Sukutietoa. Alavahtola, Tuokila, Paakkolanvaara, Sunnari, Mämmioja. Ihmisiä Kemijokivarressa. Onni Ylimaunu 2003
Mikko Abrahaminpoika Tapion sukuselvitys. Juuret lujasti Kemijoen varressa Keminmaalla Onni Ylimaunu 2000
Anna Sofia Halttu(Suutari ent. Paaso) s.5.8.1861 Haukipudas, k. 22.8.1909 Kuivaniemi, vih. 4.5.1890. Jaakko Nilsinpoika Halttu s. 10.3.1867 Kuivaniemi, k. 27.1.1911 Kuivaniemi Anna Sofian esivanhemmat sekä Anna Sofian ja Jaakko Nilsinpojan jälkeläiset. Sivuja 16. Moniste.

Johan Gretanpoika Bryggaren ja vaimo Anna Lena Druckin jälkeläiset. Sivuja 59. Moniste.

Pauli Kaiston Iistä ollaan toimittaman kirjan mukaan

5. Vuosikirjat
Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1924
Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1930-1931
Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1932
Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1939
Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1941
Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1944
Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1945
Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1947
Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1949-1950
Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1951-1953
Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1954-1955
Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1965
Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1993
Turun Sukututkijat r.y:n Vuosikirja 2000
Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja no 45, julkaisuvuosi 2003
Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja no 46, julkaisuvuosi 2005

6. Suomen Sukututkimusseuran Aikakauskirja Genos
Genoksen vuosikertoja vv 1943-2011

7. Sukututkimus-aikakauslehtien vuosikertoja
Aninkainen Turun Sukututkijat r.y. 1997-2011
Esivanhemmat Turun Sukututkijat r.y. 1987-1993
Eteläpohjalaiset Juuret Juuret-toimikunta 2003-2010
Ikaliini Suur-Ikaalisten Sukututkijat r.y. 1998-2011
Oulun Sukututkija Oulun Sukututkimusseura 1987-2010
Siirtolaisuus-Migration 1999-2000
Sukujotos Peräpohjolan Sukututkijat r.y. 2002-2011
Sukuri Vantaan Sukututkijat r.y. 1999-2010
Sukutieto Suomen Sukututkimusseura 1992-2011
Sukuviesti Sukuseurojen Keskusliitto 1999-2011
Hiidenkivi Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Suomen Kotiseutuliitto 2000-2004
Petsamolaista 2000-2004
Sarana Savon Sukututkimusharrastajat Kuopio 2008 - 2012

8. Karttoja
Enontekiö Hetta
Enontekiön Hetta
Enontekiön kunnan Hetan jakokunta
Ilkka Väätin laatima kartta Korkalon ja Rovaniemen kylien taloista v. 1818.
Korkalo: Rantavitikka
Korkalo: Rovaniemen ydinkeskusta 1851-1852
Korkalo: Veitikanlampi
Rovaniemen seudun kartta ja siihen merkityt Rovaniemen seudun talot vuonna 1695
Sallan jakokunnan tiluksia
Suomi, kuntajaotus  1995
Tornestad och Swensareö
Tornio: Suensaari
Vanhan Sallan kirkonkylä

9. Esitelmiä ym.
Leif Mether: kasetit Amerikan siirtolaisten jäljillä 08.02.1997
Timo Alanen: Kartoituksen vaiheita Suomessa 10.01.1998
Timo Sarkkinen Sunnuntait ja juhlapyhät
Yrjö Ylijääskö: Keminmaan kirkkojen historiaa 06.09.2003
Ilkka Väätti: Jaatilan kylän talot 1543-1808 06.09.2003
Ilkka Väätti: Muurolan kylän talot 1543-1808   13.12.2003
Ilkka Väätti: Rovaniemen asutus 14.10.2006
Rauno Korhonen Henkilötietolaki ja julkisuuslaki.
Suuntaa antavia kannanottoja …
09.02.2008
Pentti Hannula Sukututkimus ja Suomen suku 06.09.2008
Markku Harju Esitelmä maanmittauksesta. Maakirjat, maarekisterit ja kiinteistörekisterit 18.04.2009
Kaija Hiilivirta Merkkivuosi 1809, Suomen sodasta 200 v. Tornion-Muonionjoen rajaneuvotteluista 22.05.2010
Timo Koskinen Rovaniemen talot ja kruununtorpat v. 1900 kirkon rippikirjan mukaan 14.5.2011
Aino Korhonen Jääskönkylä kantatie 79:llä Rovaniemen ja Kittilän puolivälissä Rovaniemeltä pohjoiseen. 12.11.2011