Adliga ätten von Schantz n:o 95 vid Finlands riddarhus

(Adliga ätten von Schantz n:o 1255 vid Sveriges riddarhus)

Denna från Tyskland, Rothenburg ob der Tauber i Baijern sitt ursprung ledande gamla adliga ätt, inkom till Sverige på 1630-talet.

Johan Eberhard Schantz kom till Sverige och blev sekreterare hos Kung Carl X Gustaf. Hans söner sekreteraren (sedan protokollssekreteraren) Ludvig Schantz, protokollssekreteraren Fredrik Schantz och registratorn (sedan refendarie sekreteraren) Christian Schantz, från vilken den finska ättegrenen härstammar, blev med namnet "von Schantz" upphöjda i svenskt adligt stånd 1693 och introducerade 1693 under n:o 1255 vid Sveriges riddarhus. Ätten von Schantz immatrikulerades 1818 i Finland vid riddarhuset under n:o 95 bland adelsmän.

Stamtavla över den finska adliga ätten von Schantz

Släktled I

Johan Eberhard von Schantz f 1614 i Hessen Cassel; inkom till Sverige; kunglig sekreterare hos konung Carl Gustaf; d 14.11.1665 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrkan därstädes; g1) 13.8,1643 ned Maria Davidsdotter Seyfritz av tysk härkomst; d 1661; g2) 1662 med Elisabeth Pfeiff, svenska adliga ätten n:o 945, i hennes 1:a gifte, f 21.5.1643, d 10.2.1729 på Edeby i Skå socken. - Söner:

T.1.Släktled II

1. Johan David von Schantz f 1644 i Stockholm. Var generalguvernements sekreterare i Skåne, Halland och Blekinge, då han 4.8.1681 adlades och blev stamfader för svenska adl.ätten Schantz n:o 1002, vilken ätt på svärdsidan utgick 1753.

2. Ludvig, adlad von Schantz, f 1650, kanslist i kungliga kansliet 11.1.1672, registrator därst. 11.1.1678, sekreterare i banken. Adlad 4.1.1693 jämte sina bröder Fredrik och Christian samt introducerad på sv. riddarhuset under n:o 1255 bland adelsmän s.å. Protokollssekreterare i kungliga kansliet 14.5.1697, sekreterare i riksarkivet 18.11.1701, d 2.10.1702 i Stockholm. Gift på 1670-talet med Christina Fineman.

3. Fredrik, adlad von Schantz, f 28.5.1651 i Stockholm, landssekreterare i Nerike och Värmland 7.12.1682, protokollssekreterare i Senaten 4.9.1690. Adlad 4.1.1693 (jmf ovan). D 1697 i Stockholm. Gift med Anna Ursula Scheffer, deras ättlingar fortlever i Sverige.

4. Christian, adlad von Schantz, f 14.3.1655, kanslist i kungliga kansliet, registrator därst. Adlad 4.1.1693 (jmf ovan). Referend.sekreterare i kungliga svenska expeditionen 16.10.1697 och sedermera vid tyska expeditionen 26.7.1699. D 2.7.1702 enligt Anrep skjuten till döds av en snapphane i Kurland; begraven i Maria Magdalena kyrkan i Stockholm. Gift 1680 med sin brors svägerska Adriana Fineman f 1661, d 17.12.1725, dotter till Frans Fineman. Se T.2.

T.2. Släktled III. Christian von Schantz barn med Adriana Fineman

1.--------------

4. Johan Eberhard f 9.7.1687, kunglig kammarherre, d 17.10.1762. Gift med grevinnan Eva Catharina Leijonstedt f 2.4.1695, d 26.6.1762, dotter till riksrådet Anders Wolimhaus adlad baron och greve Leijonstedt och friherrinnan Maria Catharina Thegner.

-. --------------

7. Ludvig f 25.8.1692, hovsjunkare, d 23.5.1730. Gift 1721 med Eva Maria Petré f 22.6.1703 i Stockholm, d 16.3.1798. Deras ättlingar fortlever i Sverige.

-. --------------

T.3. Släktled IV. Johan Eberhards barn med Eva Catharina Leijonstedt

1. --------------

7. Anton Wilhelm f 21.4.1740 i Södermanland, kadett 3.12.1754, placerad på Björneborgs infanteriregemente 1.12.1756, bivistade pommerska kriget 1757 och blev vid Demmin 14.8.1759 fången; fänrik s.d; löjtnant 26.6.1764; kapten vid Prins Fredrik Adolfs regemente; överstelöjtnant vid Björneborgs regemente 20.6.1787; riddare av Svärdsorden; d 6.5.1814 på Palho i Vesilaks socken. Gift 7.4.1772 med Catharina Elisabeth de Carnall (adl. ätten n:o 71) f 23.5.1753, d 16.8.1833 på Vehmais i Tyrvis socken, dotter till generalmajoren Carl Konstantin de Carnall och Catharina Elisabeth von Knorring (adl. ätten n:o 138).